• Zwakke Schakels

Een nieuw stukje kust

Zwakke Schakels bij Petten aan de Noorzeekust worden sterke schakels!

De vraag

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is een zwakke schakel in de Nederlandse kust. De dijk bij Petten moest versterkt worden om Noord-Holland te blijven beschermen tegen het water. Het project kende een dubbeldoelstelling: zorgen voor veiligheid voor de komende 50 jaar en het gebied tegelijkertijd mooier maken. De vraag was om gedurende het planproces en de ontwerpfase tegenstrijdige belangen die met elkaar in conflict zijn in balans te houden. Bijvoorbeeld tussen de  natuur (stille) zones en de recreatieve (reuring) zones.

Zwakke Schakels

Wat hebben we gedaan?

 • #omgevingscommunicatie
 • #participatie
 • #branding

De Wijde Blik heeft drie jaar interim gewerkt aan de planvorming. We maakten het project zichtbaar voor andere waterschappen, de pers en de omgeving. We voerden het communicatieplan uit en we informeerden alle belanghebbenden tijdig en correct. En zorgden ervoor dat ze niet alleen geïnformeerd maar ook echt betrokken werden. We verzonnen creatieve participatievormen en manieren om het project ook op de lange termijn op de kaart te zetten.

Zwakke Schakels

Wat leverde het op?

We hielden meerdere inloop- en informatieavonden waarbij mensen uit de buurt van de dijk - bewoners en belanghebbenden - meedachten over het ontwerp. We maakten een interactieve website om de omgeving op de hoogte te houden van nieuws en hen te betrekken bij het plan. Mijlpalen werden gevierd met een feestje. De pers besteedde uitgebreid aandacht aan de kustversterking. Uiteindelijk is er ontwerp gekozen van strand en duinen dat veilig is en waar natuur- en recreatiebelangen zich in konden vinden.

Zwakke Schakels

Facts & Figures

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Plaats
Petten
Jaar
2011-2015
Expertise
 • Omgevingscommunicatie
 • Weblinks
  Website
  Zwakke Schakels
  Theo Dohle

  Bel ons voor een frisse blik (of een blikje fris)

  020 523 50 90

  Footer

  Mail ons voor een dosis informatie

  Ik wil meer weten

  Nieuwsbrief

  Natuurlijk noodzakelijk

  Actueel

  Footer

  Trots op...

  Dat we al 14 jaar bestaan. And still going strong. Dat we zelfs opdrachtgevers hebben voor wie we al net zo lang werken. Als je het hebt over goeie samenwerking. Dat vinden wij belangrijk. En gezellig.

  Nieuws