Gebieds­marketing
Omgevings­communicatie

Participatie

Eerst maar eens praten

We nemen altijd eerst de plek onder de loep. Rondje lopen op locatie. Kijken wat er leeft op social media en wat er in de krant staat. We luisteren naar de wensen van de wethouder. Horen wat de corporatiedirectie nu echt wil. Gaat het om draagvlak vergroten of is er echt bereidheid om een plan aan te passen? Of overweeg je participatie vanwege de nieuwe Omgevingswet? Wij willen dit scherp krijgen, nog voor de start. Het waarom maakt veel uit voor de strategie. 

participatie

We luisteren naar de rasinspreker én de individuele burger die je normaal nooit ziet. Ook op momenten zoals nu dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. 

Maatwerk 
Wij geloven niet in een standaard aanpak. In een beknopt participatieplan adviseren wij voor elke opgave een eigen onderbouwde aanpak. Beslissers en bestuurders nemen we mee in de voorbereidingen. Samen bepalen we de speelruimte. We gebruiken ons gezond verstand en nemen ruime ervaring mee. Elke situatie is uniek. 

Meedenkers en meekijkers
Welke aanpak we ook kiezen, het succes staat of valt met een beknopt en creatief proces. En participatie kan ook bij beladen onderwerpen succesvol zijn. We dagen voor- en tegenstanders uit deel te nemen. Op een constructieve manier vragen we mensen mee te doen. Met meepraters gaan we in gesprek. Meekijkers - dat zijn er vaak een heleboel - houden we op de hoogte van de tussentijdse uitkomsten. Zo horen we zowel de gevestigde rasinspreker als de individuele burger die je normaal nooit ziet. We houden de vaart erin en tonen snel (tussen)resultaten. We hebben veel goede ervaringen met online bijeenkomsten. 

Naar een beter project
In veel van onze participatieprocessen zien we aanvankelijk plannen die op zichzelf best goed in elkaar steken. Maar vaak kan het net iets beter. Omdat de buurt of de gebruikers van die plek net iets anders willen. Het helpt iedereen om dat tijdig te weten te komen. Wij weten hoe dat moet. 

Bewaren

Bewaren

Suzanne Witteman

Bel ons voor een frisse blik (of een blikje fris)

020 523 50 90

Footer

Mail ons voor een dosis informatie

Ik wil meer weten

Nieuwsbrief

Natuurlijk noodzakelijk

Actueel

Footer

Trots op...

Dat we al bijna 20 jaar bestaan. And still going strong. Dat we zelfs opdrachtgevers hebben voor wie we al net zo lang werken. Als je het hebt over goeie samenwerking. Dat vinden wij belangrijk. En gezellig.

Nieuws